Kozmetik Bildirimi; Ürün İthalatı, İhracatı ve Üretimi Danışmanlık Hizmetleri
Ürün Bilgi Dosyası, Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi Çalışması

ÖNEMLİ UYARI: Kozmetik ürünlerin üretiminde ya da ithalatında Kozmetik İthalat İzni, Kozmetik Üretim İzni, Kozmetik İthalat İzin Belgesi, Kozmetik Üretim İzin Belgesi, Kontrol Belgesi gibi belgeler alınması gerekmemektedir. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Kozmetik Şubesi Mart 2005 tarihinden itibaren Kozmetiklerde İzin sistemini kaldırarak, Kozmetik Yönetmeliği ile Bildirim ve Piyasada Denetim esaslarının uygulandığı yeni bir sisteme geçmiştir. Bu sistemde Kozmetiklerin Üretiminde, İthalatında ve İhracatında Kozmetik İzni değil Kozmetik Bildirimi aranmaktadır.

Kozmetik Mevzuatı Avrupa Birliği Uyum sürecinde, Mart 2005'de Avrupa Kozmetik Direktifleri 76/768/EEC doğrultusunda Kozmetik Yönetmeliği hazırlanmış olup artık Sağlık Bakanlığından izin almak gerekmemektedir. Yeni mevzuat BİLDİRİM ve PİYASADA DENETİM yönünde yapılandırılmıştır.

Kozmetik Ürün piyasaya arz etmek isteyen firmaların, 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu gereği elektronik bildirim sisteminde üretilen Kozmetik Bildirimi Formlarını Sağlık Bakanlığına göndermesi ve bu işlemin her yeni ürün için tekrarlanması gerekmektedir.

Aşağıda yeni Kozmetik Mevzuatı ve  5324 Sayılı Kozmetik Kanunu ve 23 Mayıs 2005 tarih ve 25823 Sayılı Kozmetik Yönetmeliği gereğince yapılması gereken işlemler ve bu kapsamda verdiğimiz danışmanlık hizmetleri listelenmiştir.
01.07.2009 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Kozmetik Bildirim İşlemlerini elektronik ortamda da başlatarak, aynı zamanda yazılı olarak da sürdürülen e-Bildirim sistemine geçmiştir.

Kozmetik Ürünler İle İlgili danışmanlık hizmetlerimiz
• Piyasaya verilecek ürünün Kozmetik Yönetmeliğine uygun olup olmadığı hakkında danışmanlık,
• Formülasyon incelemesi
• e-Bildirim işlemleri
• Bildirim formlarının Bakanlığa verilmesi
• Ulusal Zehir Merkezine Bildirim yapılması
• AB Direktiflerine ve Türk Kozmetik Mevzuatına Uygun Etiket Tasarımı ve Danışmanlığı
• Ürün Bilgi Dosyası Hazırlanması
• Güvenlik Değerlendirmesi Çalışması Hazırlanması
• Kozmetik Mevzuatına uygun tanıtım ve reklam metni hazırlama
• Kozmetik üretim yerleri için İyi İmalat Uygulamaları(GMP) uygunluğu hakkında destek
İhraç Amaçlı Sağlık ve GMP Sertifikası Başvurusu (ihracat sertifikası)

 
  Hizmetlerimiz  
  line  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
-----B.evler Mh. Cumhuriyet Cd. No: 18/A Gölbaşı - Ankara - Tel/Fax: +90 312 485 23 72 - info@zereda.com